به سایت دهکده جهانی امپریال خوش آمدید
آغاز فروش قارچ گانودرما

 قارچ گانودرما با قدمت  4000سال به نام قارچ جاودانگي معروف است


خواص دارويي قارچ گانودرما با قدمت 4000 سال به نام قارچ جاودانگي به شرح زير مي باشد:

  1. كمك به درمان بيماري هاي خودايمني
  2. ايمني و دفاعي بدن
  3. ضد فشار خون
  4. افزايش انرژي بدن
  5. سندروم خستگي مزمن
  6. كنترل بي خوابي و بهبود كيفي خواب
  7. بهبود و تقويت سلامت قلب و عروق
  8. بهبود عملكرد ريه و دستگاه تنفسي
  9. كمك به بهبود و سلامتي كبد
  10. كاهش قند خون