به سایت دهکده جهانی امپریال خوش آمدید


چگونه می توان عضو دهكده جهانی امپریال شد؟

شما عزیزان با ورود به قسمت ثبت نام، ارایه اطلاعات خواسته شده و با مطالعه قوانین و مقررات موجود و پذیرش مفاد آن و خرید پك خدماتی به  مبلغ 20،000،000 ریال و نیز پذیرش قطعی از طرف شركت می توانید یكی از اعضاء باشگاه امپریال شوید.