به سایت دهکده جهانی امپریال خوش آمدید


چگونه از خدمات باشگاه امپریال استفاده كنیم؟

شما می توانید با انجام مراحل زیر از خدمات ارایه شده در بیش از 6000 مركز بهره مند شوید.

1- ارسال مدارك جهت صدور كارت اختصاصی

2- تحویل كارت به شخص ذینفع

3- ثبت اطلاعات مورد نیاز جهت ورود به باشگاه مشتریان ( وارد كردن شماره كارت در سیستم )

4- مشاهده و مرور لیست ارایه شده در خصوص درصد تخفیف های اعلام شده