به سایت دهکده جهانی امپریال خوش آمدید


بعداز چه مدت میتوان لغو عضویت داشت؟

 

طبق قانون وزارت صنعت و معدن 7 روز كاری حق مشتری برای لغو عضویت و استرداد كالا یا خدمات است اما شركت بدلیل حسن نیت این زمان را به10 روز افزایش داده است.